Main Features

doctor.feature.our.main.services.title

image
Consult Doctor

ช่องทางปรึกษาแพทย์ผ่าน LINE ID @doctorfriend

image
doctor.generic.link.title.aboutus

doctor.generic.link.title.story

เพื่อนหมอ เกิดจากความต้องการในแก้ปัญหาการเข้าถึงการปรึกษาแพทย์ในสถานการณ์ต่างๆ ที่ผู้เจ็บป่วย หรือ ผู้ที่ต้องการคำปรึกษาจากแพทย์ ไม่สามารถเดินทางไปพบแพทย์ได้ และการที่แพทย์มีระยะเวลที่จำกัดในการรักษาหรือให้คำปรึกษาคนไข้แต่ละรายได้อย่างจำกัด ทำให้บ่อยครั้งที่ผู้เจ็บป่วยขาดความเข้าใจในอาการเจ็บป่วยหรือการดูแลรักษาตัวเองหลังพบแพทย์

เพื่อนหมอ คำนึงถึงช่องว่างระหว่าง หมอ กับ คนไข้ เราต้องการให้ หมอ กับ คนไข้ เป็นเสมือนเพื่อนหรือญาติพี่น้องที่ให้คำปรึกษาปัญหาอาการเจ็บป่วยหรือการดูแลสุขภาพได้อย่างสบายใจและทำได้ทุกที่ ทุกเวลา